ทราบก่อนฉีดยา COVID-19

ทราบก่อนฉีดยา COVID-19 การฉีดยา COVID-19 ได้รับการรับรองแล้วว่าช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค COVID-19 ได้อย่างมีคุณภาพ โดยควรต้องทำพร้อมกันไปกับการใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อยมาก แล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด ฉะนั้นก่อนฉีดยา COVID-19 ควรจะทราบรวมทั้งรู้เรื่องข้อมูลให้ถูก

โรคติดเชื้อโคโรท้องนาเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากเชื้อไวรัสโคโรนาซาร์โควี-2 (SAR-CoV-2) เป็นการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสจากคนสู่คน โดยได้รับเชื้อละอองฝอย (Droplets) จากการไอหรือจาม การสัมผัสสารคัดเลือกหลั่ง (Contact) อาทิเช่น น้ำลาย น้ำมูก เสลด ฯลฯ

วัคคซีนป้องกันโควิด-19 จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ช่วยป้องกันการได้รับเชื้อถ้าหากได้รับเชื้อในอนาคต แต่ว่าจำเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งข้างหลังฉีดยาร่างกายก็เลยจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้ การฉีดยาคนรับวัคซีนยังจำเป็นต้องประพฤติตามวิธีการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือเสมอๆเว้นระยะห่างด้านสังคม ฯลฯ

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *