การระบาดทั้งโลกของโควิด-19

การระบาดทั้งโลกของโควิด-19 เชื้อไวรัสมีการกระจายเชื้อระหว่างคนภายในชนิดเดียวกับไข้หวัดใหญ่ โดยผ่านการได้รับเชื้อจากละอองเสลดจากการไอ ระยะระหว่างการสัมผัสเชื้อรวมทั้งมีลักษณะโดยธรรมดาอยู่ที่ 5 วัน แต่ว่ามีตอนอยู่ระหว่าง 2 ถึง 14 วัน อาการที่พบได้บ่อย ตัวอย่างเช่น เป็นไข้ ไอ แล้วก็หายใจติดขัด ภาวะแทรกซ้อนบางทีอาจรวมถึงปอดอักเสบ แล้วก็กรุ๊ปอาการหายใจไม่สะดวกทันควัน โดยยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับอนุญาตหรือยาต่อต้านเชื้อไวรัสเฉพาะ แต่เริ่มจะมีการศึกษาเรียนรู้อยู่ตอนนี้ การดูแลและรักษาก็เลยพยายามมุ่งเป้าไปที่การจัดการกับอาการ และก็รักษาแบบจุนเจือ วิธีการป้องกันที่มีการชี้แนะหมายถึงการล้างมือ การอยู่ห่างจากบุคคลอื่น (โดยยิ่งไปกว่านั้นกับบุคคลที่ป่วยไข้) ติดตามอาการ และก็กักตัวเองตรงเวลา 14 วัน ในเรื่องที่สงสัยว่าตนบางทีอาจติดโรค

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *